კურისის მიზანია: თანამშრომლებსა და სტაჟიორებს დეტალურად გააცნოს საგადასახადო სფეროში ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის სამართალდარღვევები