კურსი მოიცავს მგზავრებისა და ბარგის დათვალიერების პროცედურებს. აგრეთვე, კურსში განხილულია დაკვირვებისა და შერჩევის ტექნიკები საბაჟო გამშვებ პუნქტზე.