კურსი მოიცავს ეკონომიკური საზღვრის კვეთისას სატრანსპორტო საშუალებების დათვალიერების პროცედურებს.