კურსი მოიცავს რისკების სისტემის მუშაობის პრინციპებსა და „ოქროს სიის“ სტატუსის მქონე პირების უფლება-მოვალეობებს.